Белвю - български хотел в Керамоти

Резервация на апартаменти в Керамоти, Гърция.

телефон:
+359 888 51 00 15 

e-mail:
bellevue.appartments@windowslive.com


Телефони за резервация в Керамоти, Гърция


За резервация на апартаменти и мезонети под наем за почивка в Керамоти- Гърция можете да ползвате следните телефони

Тел.:

0888 510015 -  от 9 до 20 часа, всеки ден!

За Ваше улеснение можете да ползвате формата за запитване:

Общи условия за резервации


ОБЩИ УСЛОВИЯ
за резервации и ползване на апартаменти "Белвю" в Керамоти, Гърция.  

Фирмата Genov Julian е регистрирана в Гърция и има лиценз от гръцката агенция по туризъм за краткосрочно отдаване под наем на апартаменти на хотелски начала.

 Всеки апартамент на фирмата е с напълно обзаведен кухненски бокс. По време на престоя си гостите трябва да се грижат за своето изхранване. Наемодателят почиства текущо апартаментите, но гостите са отговорни за чистотата на посудата .

 Гостите не са длъжни да почистват техния апартамент при напускане, но онези които го оставят в изключителен безпорядък и мръсотия, при напускане следва да заплатят допълнителна цена за неговото окончателно почистване /по усмотрение на наемодателя/.

РЕЗЕРВАЦИЯ:

 За запитвания ползвайте и-мейл, като отбележите колко човека сте, за кои дати искате нощувки и в какъв тип апартамент (отговор до 24 часа). Непременно оставете мобилен телефон за връзка! Ако ви трябват разяснения по маршрута до Керамоти, ще ви ги изпратим по мейла. 
Моля имайте предвид, че по телефона може да се дадат само разяснения, но не и да се прави резервация. 
Без кореспонденция по и-мейла и капаро по банков път, просто НЯМА РЕЗЕРВАЦИЯ!

Подчертаваме, че не можем да носим отговорност за настаняването на хора, които са дошли в Керамоти БЕЗ ПРЕДПЛАТЕНА РЕЗЕРВАЦИЯ.   

ВНИМАНИЕ: Настаняването в апартаментите става след 14 часа в деня на пристигане, освобождаването - най-късно до 12 часа в деня на заминаване. 

Веднъж направена, резервацията става ОКОНЧАТЕЛНА след превод на капаро от 50% по посочена  от наемодателя сметка в българска банка, за което се получава потвърждение по e-mail.

За резервации се изисква минимум 50% от договорената сума. Точната сума се определя в писмената кореспонденция.  Моля НЕ ПРЕВЕЖДАЙТЕ сума различна от определената - това затруднява идентификацията на превода! При непревеждане на капарото в рамките на 72 часа, отпада ангажиментът за временно запазване на съответния апартамент и той може да бъде продаден. Всички такси по превода (ако има такива) са за сметка на наредителя

ПЛАЩАНЕ НА ОСТАТЪКА:

Остатъкът от 50% се заплаща при настаняване в апартамента в брой, в евро.

ПРОМЯНА НА РЕЗЕРВАЦИЯТА:

Ако клиентът желае да промени датите на своята резервация,  това трябва да бъде съобщено на наемодателя чрез e-mail. Ако има свободен апартамент на избраните дати, наемодателят  ще направи съответните промени без допълнителна цена. Ако няма свободен апартамент на новите дати, избрани от клиента, и той желае да анулира резервацията, се прилагат правилата за анулиране.

АНУЛИРАНЕ НА РЕЗЕРВАЦИЯ:

Окончателно потвърдена резервация със заплатено капаро може да се анулира безплатно до 1 месец преди датата на пристигане и то само по причина приета от наемодателя за основателна.  Всички заявки за анулиране направени по-малко от 1 месец преди датата на пристигане, както и в случай на неявяване на клиента на датата на настаняване, не отменят правото на наемодателя да задържи платеното капаро. Всички заявки за анулиране трябва да бъдат в писмена форма по e-mail.

В случай на форсмажор /наводнение, кражба и други обстоятелства извън контрола на наемодателя, последният си запазва правмото да замени резервирания за клиента апартамент с друг от същия тип.

САМОЛИЧНОСТ НА КЛИЕНТА:

Клиентът е длъжен да информира наемодателя за общия брой на хората, които ще обитават апартамента и само тези хора могат да  използват  апартамента. Наемодателят изисква  трите имена, телефонния номер и имейл адреса на клиента в момента на потвърждение на резервацията, като си запазва правото да иска същата информация и за друтите гости, ако е необходимо. В съответствие със същуствуващото законодателство, клиентът се съгласява, че всякакви лични данни, предоставени по време на неговата регистрация, се съхраняват при наемодателя с цел улесняване извършването на туристическите услуги .

 Деца под 12 години се настаняват безплатно, като за такива до 3 години се осигуряват също безплатно детски легла.

 Домашни любимци не се допускат в апартаментите освен с изрично съгласие на наемодателя, като изключения  обичайно се правят за кученца с тегло под 2 кг.

 

НАСТАНЯВАНЕ/ОСВОБОЖДАВАНЕ:

Всеки  гост трябва да информира за часа на своето пристигане по мейла или телефона.

Клиентът се посреща и настанява в апартамента от персонал на наемодателя. Настаняването започва от 14.00 часа. По-рано пристигнали гости ще бъдат настанявани само в случай на наличен апартамент в момента на пристигането. За пристигнали след 20.00 часа ще има надбавка от 10 евро.

Гостите трябва да освободят апартамента преди 12.00 часа на обяд на датата предвидена за освобождаване.  Ако желаят да останат в интервала между 12.00 и 15.00 часа, трябва да заплатят допълнителна цена от 30% на дневната тарифа. Освобождаване след 15.00. часа би струвало 100% от дневната тарифа.

Освобождаване по-късно от 12.00 часа се допуска само при положение, че съответния апартамент е свободен за следващата нощувка.

При освобождаване на апартамента рано сутрин, гостите трябва да предупредят персонала от предишния ден.

НЕ СЕ ДОПУСКА ОСТАВЯНЕ НА КЛЮЧА НА ВРАТАТА ИЛИ ОСВОБОЖДАВАНЕ ПО ДРУГ НАЧИН В ОТСЪСТВИЕ НА ОБСЛУЖВАЩИЯ ПЕРСОНАЛ, КОЙТО ПО СВОЕ УСМОТРЕНИЕ МОЖЕ ДА ИЗВЪРШИ ПРОВЕРКА В КАКЪВ ВИД СЕ ОСВОБОЖДАВА АПАРТАМЕНТА.

 В случай че резервираният апартамент не е свободен, поради обстоятелства извън контрола на наемодателя, той предлага настаняване в друг с подобни характеристики. Ако наемодателят не е в състояние да предложи алтернативно настаняване, резервацията се анулира и се извършва пълно връщане на сумата заплатена при резервацията.

УСЛУГИ

Цената на електричеството, водата и консумативите са включени в цената на апартамента. Чаршафите и кърпите се подменят редовно за всички гости в апртамента и това също е включено в цената. В цената влиза и ежедневното почистване от камериерка.

В апартаментите и непосредственото пространство около тях се педоставя безплатно WiFi Интернет, но тъй като в Гърция все още липсва структура от коаксиални кабели, а доставката става по телефонни такива, качеството не може да бъде гарантирано /особено в случай на гръмотевици, бури и силни дъждове/. Очевидно е, че наемодателят не може да бъде държан отговорен за временни смущения в доставката на Интернет /вкл. и временното му спиране/ дължащи се на доставчика - гръцката ОТЕ.

Ако по време на напускане на гостите се установят счупени или изчезнали части от посудата, те се заплащат от клиента по усмотрение на наемодателя.

Ако клиентът е изгубил ключ от входната врата, той заплаща сумата от 50 евро, необходими за подмяна на бравата.

Ако при напускане на апартамента се констатират повредени мебели, клиентът дължи сума за отстраняване на повредите, а ко се налага основно почистване на кухненския бокс, той трябва да заплати допълнителна сума от 10 евро.

ОТГОВОРНОСТИ:

Наемодателят не може да носи отговорност за последствията настъпили от използване на апартамента по време на престоя на гостите. Това включва физически травми, кражби, пожари или криминално деяние. Ако има авария в апартамента, която не е причинена по вина на клиента, наемодателят ще поеме отговорност за ремонта във възможно най-кратък срок след уведомление от страна на клиента. Ако  по някаква причина ремонтът не може да бъде извършен незабавно, наемодателят ще има грижа да премести клиента в друг апартамент от същата категория .

Наемодателят не носи отговорност и не изплаща обезщетение за лошо време, ухапвания от насекоми, земетръс, прекъсвания на снабдяване с електрически ток, Интернет или вода, по причини извън неговия  контрол или за неудовлетвореност от качествата на апартамента, които подробно са описани на  сайта на наемодателя.

ПОВЕДЕНИЕ НА ГОСТИТЕ:

Клиентът и неговите гости са длъжни да се държат по цивилизован начин и да спазват нормите за съвместно съществуване. Ако тези норми не се спазват и правата на останалите гости за спокойна почивка се нарушават системно, наемодателят има право да изиска от гостите да освободят апартамента без компенсация. 

Вдигането на шум е забранено между 14.00 и 17.00 часа, както и след 22.00. часа, както вътре в апартамента, така и по-стълбите. Тези правила трябва да се съблюдават. В противен случай е възможно някой от съседите да сигнализира на полицията  и в този случай договорът за наем се счита развален и гостът, причинил неудобството, би загубил платената до момента сума. 

Наемодателят не настанява в апартаментите групи от ученици на екскурзия, както  и хора, които наемат апартаментите за нелегални дейности.

Пушенето е разрешено само навън. Пушенето на цигари, пурети,  лула  и пури е абсолютно забранено в апартаментите.

 

Ако прочитайки тези общи условия у Вас възниква въпрос или проблем, трябва незабавно да се свържете с нас по e-mail за разяснения. Всички клиенти, които по време на резервацията са потвърдили, че са запознати с общите условия,  се смята че са прочели, разбрали и са се съгласили с тези общи условия.

 

 


Телефони за резервация в Керамоти, Гърция


За резервация на апартаменти и мезонети под наем за почивка в Керамоти- Гърция можете да ползвате следните телефони

Тел.:

0888 510015 -  от 9 до 20 часа, всеки ден!

За Ваше улеснение можете да ползвате формата за запитване:

Общи условия за резервации


ОБЩИ УСЛОВИЯ
за резервации и ползване на апартаменти "Белвю" в Керамоти, Гърция.  

Фирмата Genov Julian е регистрирана в Гърция и има лиценз от гръцката агенция по туризъм за краткосрочно отдаване под наем на апартаменти на хотелски начала.

 Всеки апартамент на фирмата е с напълно обзаведен кухненски бокс. По време на престоя си гостите трябва да се грижат за своето изхранване. Наемодателят почиства текущо апартаментите, но гостите са отговорни за чистотата на посудата .

 Гостите не са длъжни да почистват техния апартамент при напускане, но онези които го оставят в изключителен безпорядък и мръсотия, при напускане следва да заплатят допълнителна цена за неговото окончателно почистване /по усмотрение на наемодателя/.

РЕЗЕРВАЦИЯ:

 За запитвания ползвайте и-мейл, като отбележите колко човека сте, за кои дати искате нощувки и в какъв тип апартамент (отговор до 24 часа). Непременно оставете мобилен телефон за връзка! Ако ви трябват разяснения по маршрута до Керамоти, ще ви ги изпратим по мейла. 
Моля имайте предвид, че по телефона може да се дадат само разяснения, но не и да се прави резервация. 
Без кореспонденция по и-мейла и капаро по банков път, просто НЯМА РЕЗЕРВАЦИЯ!

Подчертаваме, че не можем да носим отговорност за настаняването на хора, които са дошли в Керамоти БЕЗ ПРЕДПЛАТЕНА РЕЗЕРВАЦИЯ.   

ВНИМАНИЕ: Настаняването в апартаментите става след 14 часа в деня на пристигане, освобождаването - най-късно до 12 часа в деня на заминаване. 

Веднъж направена, резервацията става ОКОНЧАТЕЛНА след превод на капаро от 50% по посочена  от наемодателя сметка в българска банка, за което се получава потвърждение по e-mail.

За резервации се изисква минимум 50% от договорената сума. Точната сума се определя в писмената кореспонденция.  Моля НЕ ПРЕВЕЖДАЙТЕ сума различна от определената - това затруднява идентификацията на превода! При непревеждане на капарото в рамките на 72 часа, отпада ангажиментът за временно запазване на съответния апартамент и той може да бъде продаден. Всички такси по превода (ако има такива) са за сметка на наредителя

ПЛАЩАНЕ НА ОСТАТЪКА:

Остатъкът от 50% се заплаща при настаняване в апартамента в брой, в евро.

ПРОМЯНА НА РЕЗЕРВАЦИЯТА:

Ако клиентът желае да промени датите на своята резервация,  това трябва да бъде съобщено на наемодателя чрез e-mail. Ако има свободен апартамент на избраните дати, наемодателят  ще направи съответните промени без допълнителна цена. Ако няма свободен апартамент на новите дати, избрани от клиента, и той желае да анулира резервацията, се прилагат правилата за анулиране.

АНУЛИРАНЕ НА РЕЗЕРВАЦИЯ:

Окончателно потвърдена резервация със заплатено капаро може да се анулира безплатно до 1 месец преди датата на пристигане и то само по причина приета от наемодателя за основателна.  Всички заявки за анулиране направени по-малко от 1 месец преди датата на пристигане, както и в случай на неявяване на клиента на датата на настаняване, не отменят правото на наемодателя да задържи платеното капаро. Всички заявки за анулиране трябва да бъдат в писмена форма по e-mail.

В случай на форсмажор /наводнение, кражба и други обстоятелства извън контрола на наемодателя, последният си запазва правмото да замени резервирания за клиента апартамент с друг от същия тип.

САМОЛИЧНОСТ НА КЛИЕНТА:

Клиентът е длъжен да информира наемодателя за общия брой на хората, които ще обитават апартамента и само тези хора могат да  използват  апартамента. Наемодателят изисква  трите имена, телефонния номер и имейл адреса на клиента в момента на потвърждение на резервацията, като си запазва правото да иска същата информация и за друтите гости, ако е необходимо. В съответствие със същуствуващото законодателство, клиентът се съгласява, че всякакви лични данни, предоставени по време на неговата регистрация, се съхраняват при наемодателя с цел улесняване извършването на туристическите услуги .

 Деца под 12 години се настаняват безплатно, като за такива до 3 години се осигуряват също безплатно детски легла.

 Домашни любимци не се допускат в апартаментите освен с изрично съгласие на наемодателя, като изключения  обичайно се правят за кученца с тегло под 2 кг.

 

НАСТАНЯВАНЕ/ОСВОБОЖДАВАНЕ:

Всеки  гост трябва да информира за часа на своето пристигане по мейла или телефона.

Клиентът се посреща и настанява в апартамента от персонал на наемодателя. Настаняването започва от 14.00 часа. По-рано пристигнали гости ще бъдат настанявани само в случай на наличен апартамент в момента на пристигането. За пристигнали след 20.00 часа ще има надбавка от 10 евро.

Гостите трябва да освободят апартамента преди 12.00 часа на обяд на датата предвидена за освобождаване.  Ако желаят да останат в интервала между 12.00 и 15.00 часа, трябва да заплатят допълнителна цена от 30% на дневната тарифа. Освобождаване след 15.00. часа би струвало 100% от дневната тарифа.

Освобождаване по-късно от 12.00 часа се допуска само при положение, че съответния апартамент е свободен за следващата нощувка.

При освобождаване на апартамента рано сутрин, гостите трябва да предупредят персонала от предишния ден.

НЕ СЕ ДОПУСКА ОСТАВЯНЕ НА КЛЮЧА НА ВРАТАТА ИЛИ ОСВОБОЖДАВАНЕ ПО ДРУГ НАЧИН В ОТСЪСТВИЕ НА ОБСЛУЖВАЩИЯ ПЕРСОНАЛ, КОЙТО ПО СВОЕ УСМОТРЕНИЕ МОЖЕ ДА ИЗВЪРШИ ПРОВЕРКА В КАКЪВ ВИД СЕ ОСВОБОЖДАВА АПАРТАМЕНТА.

 В случай че резервираният апартамент не е свободен, поради обстоятелства извън контрола на наемодателя, той предлага настаняване в друг с подобни характеристики. Ако наемодателят не е в състояние да предложи алтернативно настаняване, резервацията се анулира и се извършва пълно връщане на сумата заплатена при резервацията.

УСЛУГИ

Цената на електричеството, водата и консумативите са включени в цената на апартамента. Чаршафите и кърпите се подменят редовно за всички гости в апртамента и това също е включено в цената. В цената влиза и ежедневното почистване от камериерка.

В апартаментите и непосредственото пространство около тях се педоставя безплатно WiFi Интернет, но тъй като в Гърция все още липсва структура от коаксиални кабели, а доставката става по телефонни такива, качеството не може да бъде гарантирано /особено в случай на гръмотевици, бури и силни дъждове/. Очевидно е, че наемодателят не може да бъде държан отговорен за временни смущения в доставката на Интернет /вкл. и временното му спиране/ дължащи се на доставчика - гръцката ОТЕ.

Ако по време на напускане на гостите се установят счупени или изчезнали части от посудата, те се заплащат от клиента по усмотрение на наемодателя.

Ако клиентът е изгубил ключ от входната врата, той заплаща сумата от 50 евро, необходими за подмяна на бравата.

Ако при напускане на апартамента се констатират повредени мебели, клиентът дължи сума за отстраняване на повредите, а ко се налага основно почистване на кухненския бокс, той трябва да заплати допълнителна сума от 10 евро.

ОТГОВОРНОСТИ:

Наемодателят не може да носи отговорност за последствията настъпили от използване на апартамента по време на престоя на гостите. Това включва физически травми, кражби, пожари или криминално деяние. Ако има авария в апартамента, която не е причинена по вина на клиента, наемодателят ще поеме отговорност за ремонта във възможно най-кратък срок след уведомление от страна на клиента. Ако  по някаква причина ремонтът не може да бъде извършен незабавно, наемодателят ще има грижа да премести клиента в друг апартамент от същата категория .

Наемодателят не носи отговорност и не изплаща обезщетение за лошо време, ухапвания от насекоми, земетръс, прекъсвания на снабдяване с електрически ток, Интернет или вода, по причини извън неговия  контрол или за неудовлетвореност от качествата на апартамента, които подробно са описани на  сайта на наемодателя.

ПОВЕДЕНИЕ НА ГОСТИТЕ:

Клиентът и неговите гости са длъжни да се държат по цивилизован начин и да спазват нормите за съвместно съществуване. Ако тези норми не се спазват и правата на останалите гости за спокойна почивка се нарушават системно, наемодателят има право да изиска от гостите да освободят апартамента без компенсация. 

Вдигането на шум е забранено между 14.00 и 17.00 часа, както и след 22.00. часа, както вътре в апартамента, така и по-стълбите. Тези правила трябва да се съблюдават. В противен случай е възможно някой от съседите да сигнализира на полицията  и в този случай договорът за наем се счита развален и гостът, причинил неудобството, би загубил платената до момента сума. 

Наемодателят не настанява в апартаментите групи от ученици на екскурзия, както  и хора, които наемат апартаментите за нелегални дейности.

Пушенето е разрешено само навън. Пушенето на цигари, пурети,  лула  и пури е абсолютно забранено в апартаментите.

 

Ако прочитайки тези общи условия у Вас възниква въпрос или проблем, трябва незабавно да се свържете с нас по e-mail за разяснения. Всички клиенти, които по време на резервацията са потвърдили, че са запознати с общите условия,  се смята че са прочели, разбрали и са се съгласили с тези общи условия.

 

 Изработка на сайт, NetService поддръжка и SEO оптимизация от Максофт

Белвю - български хотел в Керамоти

Attention!
www.holidaysinkeramoti.com
is not active

Съдържанието на тази страница е архивирано за Вас благодарение на МаксофтНачало / За резервации